top of page
Privacyverklaring Parcours VOF(08/2020)

 

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door het contactformulier te gebruiken, door je in te schrijven op de nieuwsbrief geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten vanParcours VOF.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid. Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

•op te vragen en in te kijken,

•te (laten) wijzigen,

•te (laten) schrappen.

 

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’en op geen enkele manier nog gecontacteerd. Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

 

Hoe laat je je rechten gelden?

Dit kan door een eenvoudig verzoekte mailen naar parcours@scarlet.be. Je kan ook het contactformulier gebruiken. Vermeld steeds:

•Voor-en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.

•E-mailadresvan de persoon die je wil schrappen of wijzigen.

•Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

 

Zo verwerken we jouw gegevens:

 

De verwerkingsverantwoordelijke is:

•Parcours VOF –Beuntstraat 7 –2570 Duffel

 

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing-en reclamedoeleinden.

 

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.Dat kan zijn:

•voornaam en naam

•e-mailadres

•woonadres

•werkadres

•telefoonnummer

•btw-nummer

 

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

 

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

•Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).

•Inschrijving op nieuwsbrief: om je af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die je kan interesseren (toestemming betrokkene) Deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd als er voor u interessante informatie is. Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

 

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

 

Doorgifte aan derden:

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

bottom of page